Χειρισμός Λιπαντικών Αποθήκευση - Τοξικότητα

Τα λιπαντικά πρέπει να προστατεύονται από την υγρασία και τις μεγάλες μεταβολές της θερμοκρασίας. Προς τούτο συνιστάται η αποθήκευση να γίνεται σε κλειστούς, καλά αεριζόμενους χώρους, ή στεγασμένους σε περίπτωση βαρελιών ή δεξαμενών. Τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση. Το εξαεριστικό της δεξαμενής πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό και σε σημείο απόλυτα προφυλαγμένο. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες αποθήκευσης, η διάρκεια ζωής ενός λιπαντικού φθάνει τα 5 χρόνια, με εξαίρεση τα γαλακτοποιούμενα λιπαντικά των οποίων ο χρόνος αποθήκευσης δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα έτος.

Τα λιπαντικά, ανάλογα με την σύνθεσή τους, παρουσιάζουν μέτρια έως υψηλή τοξικότητα. Πρέπει να αποφεύγετε η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, η εισπνοή ατμών και η κατάποση. Σε περίπτωση επαφής συνιστάται η άμεση πλύση με άφθονο νερό. Σε περίπτωση κατάποσης χρειάζεται άμεσα η βοήθεια γιατρού. Μην επιχειρείτε την πρόκληση εμετού, διότι υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης με συνέπεια σοβαρές επιπτώσεις στους πνεύμονες.
Τα παραπάνω ισχύουν πολύ περισσότερο για τα μεταχειρισμένα λιπαντικά, κυρίως κινητήρων εσωτερικής καύσης, των οποίων η τοξικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη έναντι των αμεταχείριστων.
Τέλος τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά μετασχηματιστών μπορεί να εχουν μολυνθεί με την άκρως τοξική ουσία Clofen. Προς τούτο η διαχείριση των εν λόγω λιπαντικών πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό.

Για κάθε προϊόν ηΤσούκαλη Αντ. & ΣΙΑ Ο.Ε. διαθέτει για τους πελάτες της δελτίο δεδομένων ασφαλείας και υγιεινής.